Pensionar information page

परिपत्रक:विद्यापीठातील अधिकारी/कर्मचारी त्यांच्या सेवाविषयक तक्रारी बाबत......

निवृती वेतनधारकांसाठी हेल्पलाईन नंबर 02452-225423 ( सहाय्यक नियंत्रक)

शासन निर्णय सेवा निवृती 60 वरून 62 वर्ष शिक्षक वर्गीय कर्मचा-यासाठी


National Agricultural Biocomputing Portal

MAU (First Amendment) STATUTES , 2014

News Archives